Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2014. godine