Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za peirod od 01.01. do 31.12.2011. godine