Izdignuti ivičnjaci

Odgovor: 
Postavljanje izdignutih ivičnjaka može izvršiti samo na osnovu prometne saglasnosti koju izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, za područje Kantona Sarajevo.
Pitanje: 
Ko je nadležan za postavljanje izdignutih ivičnjaka u cilju sprjećavanja nepropisnog parkiranja na pješačkim stazama i drugim površinama?