"A" transverzala

Datum: 
26.06.2015

Trasa "A" transverzale proteže se kroz Općinu Novi Grad Sarajevo (Dobrinja i Aerodromsko naselje) i kroz Općinu Ilidža (Međunarodni aerodrom "Sarajevo"). Realizacija projekta "A" transverzale predviđena je u naredne tri godine u skladu sa raspoloživim finasijskim sredstvima. Glavni izvedbeni projekat "A" transverzale izrađen je na osnovu usvojenog Regulacionog plana "Dobrinja" i u potpunosti je ispoštovan. Navedenim regulacionim planom određen je koridor i gabarit saobraćajnice kao i fiksne tačke kroz koje niveleta treba da se položi. Osnovni podaci: - Dužina L= 1.215,00 m. - Saobraćajne trake 2x(2x3,5)m - Obostrane zelene trake 2x(2x1,0)m - Obostrane biciklističke staze 2x1,5 m - Obostrane pješačke staze 2 x 3,0 m - Bankine min 2x0,75 m - Kružna raskrsnica: Spoj X transverzale (ulica Ante Babića) i ulice Olimpijska - Računska brzina (Vr) 60 km/h - Faza projekta: Glavni izvedbeni projekat - Rok završetka radova tri faze, cca 3 godine Procedura oko izbora izvođača radova je u toku.