Sanacija regionalnog puta R 907 Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići

Datum: 
26.06.2015

Realizacija projekta sanacije regionalnog puta Gornja Grkarica – Dejčići – Pendičići odvija se u skladu sa PMMR ugovorom za upravljanje i održavanje cesta zasnovano na učinku i rezultatu na području Općine Trnovo (za period 2013-2017 g.), a obuhvata sanaciju makadamskog dijela puta, odvojak za selo Gaj u dužini od 611 m. Ugovorena vrijednost radova iznosi cca 270.000,00 KM. Izvođač radova je Grakop d.o.o. Kiseljak.