Rekonstrukcija dijela puta Hadžići – Mokrine, Općina Hadžići

Datum: 
26.06.2015

Projekat obuhvata rekonstrukciju dijela puta Hadžići – Mokrine, tačnije, dionicu od Doma zdravlja u Hadžićima do drugog ulaza u Remontni zavod Hadžići, u dužini od 870 m. . Izvođač radova je firma BUCOMERC d.o.o. Kiseljak.