Utvrđivanje okolnosti kašnjenja dokumentacije

Radnje iz ugovora o sanaciji tramvajske pruge dionica «S» krivina – tramvajsko stajalište Marijin dvor se odlažu.

Naime, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je 19. jula, ove godine potpisalo Sporazum o sanaciji ovog dijela pruge sa firmom IOG d.o.o, nakon propisane zakonske procedure o javnim nabavkama. U međuvremenu, 24. jula, ministarstvo je zaprimilo informaciju o Žalbi na obavještenje da se jedan pravni subjekat žalio na potpisani ugovor u zakonskom roku, ali im nije dostavljen nikakav odgovor.

Kako žalba firme, koja je poslana na vrijeme nije stigla do odgovornih lica koja su provodila ovu javnu nabavku, ministarstvo je izdalo nalog Komisiji za javne nabavke ovog ministarstva da zaprime žalbu i izjasne se na navode.

Također, firmi IOG d.o.o poslan je dopis da se sve radnje koje su planirane ugovorom odlažu do donošenja rješenja Ureda za razmatranje žalbi.

Osim toga, formiran je tim Vlade Kantona Sarajevo koji ima zadatak utvrditi okolnosti prema kojima pomenuti akt nije došao na vrijeme do komisije za javne nabavke. Oni imaju obavezu u predviđenom roku utvrditi gdje je nastao problem u kruženju dokumentacije i postoje li odgovorna lica.

Shodno zakonskim rokovima Ministarstvo saobraćaja će poslati Komisiji za javne nabavke, izjašnjenje o ovom slučaju.