Uputstvo o načinu provjere statusa kategorije: studenata, penzionera i slijepih lica prilikom ostvarivanja prava na mjesečnu kartu za prijevoz u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo