Odluka o poništenju- Usluge pisanog prijevoda dokumenata sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika u BiH i vice versa, sa ovjerom sudskog tumača