Odluka o obustavi- Izrada studije opravdanosti izgradnje tramvajske pruge