Odluka o izboru- Usluge pisanog prijevoda sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika u BiH, i vice versa, sa ovjerom sudskog tumača