Odluka o izboru- štampanje mjesečnih parking naljepnica za 2023. godinu