Odluka o izboru- geodetsko snimanje, iskolčenje i izrada elaborata na trasi planirane tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice