Javni poziv za dostavu ponuda-pravne/advokatske usluge Anex 2 dio B