Zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti preko 7,5 tona na dionici puta od raskrsnice za Trnovo, Lediće i Pendičiće pa do granice entiteta

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je danas Dopunsko rješenje, u postupku vođenom na zahtjev firme Orman d.o.o. iz Kiseljaka, kojim je odlučeno da se pomenutoj firmi dozvoljava privremena izmjena režima saobraćaja na regionalnom pravcu R442a, preciznije na njegovoj dionici od raskrsnice za Trnovo, Lediće i Pendičiće pa do granice entiteta, općina Trnovo radi izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice.

Navedena izmjena režima saobraćaja bit će, kako je prvim rješenjem utvrđeno u periodu od 28. septembra do 15. novembra ove godine, u vremenu od 07:30 do 17:00 sati.

Pomenuto prvo rješenje je ovim dopunskim dopunjeno sa činjenicama da se zabranjuje saobraćaj teškim teretnim vozilima nosivosti preko 7,5 tona na ovoj dionici regionalnog puta R442A, i to na dionici od Krupca do skretanja za naselje Pendičići, kao i da se odobrava privremena izmjena režima saobraćaja na mjestu urušavanja dijela zasjeka na saobraćajnicu na način da se saobraćaj odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

Također je naloženo kako se mjesto urušavanja i ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja mora osigurati u skladu sa svim propisanim procedurama u Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba.

Definisan je alternativni pravac odvijanja saobraćaja za vozila nosivosti 7,5 tona i više na ruti: Krupac – Trnovo – Pendičići – R442a.

 

Datum novosti: 
12.10.2021