Vlada KS kreće u pregovore o kreditnom zaduženju radi izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, nabavke novih tramvaja i adaptivnog upravljanja saobraćajem

Vlada Kantona Sarajevo kreće u pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj radi osiguranja kreditnih sredstava za realizaciju projekata izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, obnove voznog parka za tramvajski saobraćaj, kao i za projekt “Adaptivno upravljanje saobraćajem”.

U sastav tima za vođenje pregovora s EBRD-om imenovani su ministri finansija i saobraćaja KS Davor Čičić i Adnan Šteta.

“Vlada  KS ne boji se zadužiti za ovako važne projekte u oblasti javnog prijevoza, što smo više puta i isticali. Riječ je o  kapitalnim projektima koji su uvršteni u Program javnih investicija za period 2021 - 2023. godine, a  čija realizacija dijelom predviđa osiguranje i kreditnih sredstava u iznosu od oko 37 miliona EUR-a. Projekti su usklađeni sa strateškim ciljevima Vlade i Ministarstva saobraćaja koje ih treba implementirati”, istakao je ministar Čičić.

Za realizaciju projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem“ planirano je kreditno zaduženje u iznosu od sedam miliona eura, a podrazumijeva uspostavljanje učinkovitijeg sistema upravljanja saobraćajem u odnosu na standardni.

Projekt podrazumijeva nabavku najmodernije senzorske opreme, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.

“Svrha je nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sistema i videodetekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt također podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija”, naveo je, između ostalog, ministar Šteta.

Precizirao je da je za realizaciju  Projekta „Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica“ planirano kreditno zaduženje u iznosu od 20 miliona KM.

Za nabavku novih tramvaja Kanton će se kreditno zadužiti 10 miliona EURA.

"Radi se nabavci dodatnog broja tramvaja, obzirom da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za isporuku 15 tramvaja za čiju je nabavku Vlada ranije sklopila ugovor o kreditnom zaduženju u iznosu od 30 miliona KM sa EBRD-om", kazao je ministar Šteta.

 

Datum novosti: 
19.08.2021