Vlada KS i EBRD zajedno implementiraju projekte u vrijednosti od 108 miliona EUR-a

Na prijedlog premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, danas je održan sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o implementaciji tekućih projekata. Sastanku su prisustvovali ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS Nihada Glamoč, te ministri saobraćaja Adi Kalem i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić.

Ovom prilikom, premijer Nenadić je informisao prisutne kako Vlada KS zajedno sa EBRD-om realizira projekte u ukupnoj vrijednosti od 108 miliona EUR-a.

„Za nabavku novih trolejbusa namijenjeno je 15 miliona EUR-a, za remont pruge od Ilidže do Marijin Dvora 20 miliona EUR-a, te za ostale projekte iz oblasti javnog prijevoza još 10 miliona EUR-a“, precizirao je premijer Nenadić.

Dodao je kako je za projekte energetske efikasnosti, odnosno utopljavanja 40 javnih zgrada obezbijeđeno osam miliona EUR-a, uz kredit, i plus dva miliona EUR-a grant sredstava. Također je, za projekte gradskih cesta osiguran iznos od 30 miliona EUR-a, od čega je jedan dio namijenjen za tunel „Kobilja Glava“ na Prvoj transverzali, a drugi za pripadajući nadzor na IX transverzali.

„Preduzeće 'Vodovod i kanalizacija' za rekonstrukciju sistema vodosnabdijevanja dobit će 25 miliona EUR-a“, najavio je premijer.

U toku je priprema projekta „Sarajevski javni prijevoz“ u vrijednosti od 20 miliona EUR-a, a koji će podrazumijevati, prije svega, po riječima premijera, adaptivno upravljanje saobraćajem. Sredstva će biti korištena i za otpremnine u javnom preduzeću „Gras“, ali i za nabavku dodatnog broja tramvaja.

Dogovoreno je i da se naredni sastanak održi sljedeće sedmice, kako bi se što veći broj aktivnosti vezanih za implementaciju projekata sa EBRD-om u ovoj prelaznoj fazi promjene Vlade KS na najuredniji način implementirao, te ostavila „čista“ situacija za što brži nastavak aktivnosti u mandatu nove vlade.

Datum novosti: 
01.12.2020