U nedjelju izmjena režima saobraćaja u ulici Alije Đerzeleza

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, rješavajući po zahtjevu producenta Mustafe Isakovića, odobrilo je privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Alije Đerzeleza u nedjelju, 7. novembra 2021. godine, u terminu od 15:00 do 24:00 sata.

Izmjena, koja je odobrena radi snimanja, sastoji se iz obustave motornog i pješačkog saobraćaja u trajanju do 10 minuta, osim vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će podnosilac zahtjeva saradnji sa nadležnom policijskom upravo MUP-a Kantona Sarajevo.

Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnih uslova za odvijanje saobraćaja motornih vozila, pripadnici MUP-a će uspostaviti redovan režim saobraćaja.

 

Datum novosti: 
06.11.2021