U četvrtak, 11. novembra na regionalnom pravcu R442a u Trnovu totalna obustava saobraćaja

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, koje je ranije preduzeću “Orman” odobrilo privremenu izmjenu režima saobraćaja na regionalnom pravcu R442a (dionica od raskrsnice za Trnovo, Ledići, Pendičići do granice entiteta) u općini Trnovo, radi izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice za period od 28. septembra do 15. novembra 2021. godine u vremenu od 07:30 do 17:00 sati, donijelo je dopunsko rješenje u ovom predmetu.

Prema ovom dopunskom rješenju, izvođaču radova odobrava se totalna obustava saobraćaja na ovoj saobraćajnici sutra /četvrtak/, 11. novembra 2021. godine, u vremenskom terminu od 08:00 do 18:30 sati.

Od totalne obustave izuzeta su vozila izvođača radova i vozila iz članova 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Dopunskim rješenjem definiran je alternativni pravac odvijanja saobraćaja za sva vozila, a to je: Krupac - Trnovo - Pendičići - R442a.

Izvođač radova dužan je u potpunosti implementirati saobraćajnu signalizaciju, te uputiti vozila na alternativne pravce u skladu sa prethodno dostavljenim elaboratom.

 

Datum novosti: 
10.11.2021