Skupština Kantona Sarajevo usvojila dva nacrta zakona iz oblasti saobraćaja

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Nacrt zakona o javnom prevozu putnika u KS i Nacrt zakona o cestama KS.

„Oba zakona su veoma značajna za Kanton Sarajevo i građane, a nikada do sada ih nismo imali. Cilj ovih zakona je uspostavljanje jasne zakonske regulative koja do sada, nažalost, nije postojala, kako bi i saobraćaj i javni prevoz u KS bio što sigurniji i kvalitetniji. Izuzetno je bitno da imamo jasne zakonske okvire u svim segmentima koji su vezani za saobraćaj i odvijanje javnog prevoza u našem kantonu“, istakao je ministar saobraćaj Adnan Šteta.

Donošenjem zakona o javnom prevozu putnika, prvi put nakon deset godina postojat će propis koji će biti donesen od strane nadležnog organa. Na taj način će se stvoriti pretpostavka da se u potpunosti upravlja i reguliše održavanje javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo.

“Ovim zakonom će doći i do organizacionih promjena u Ministarstvu saobraćaja, na način da će biti formirano tijelo koje će upravljati javnim prevozom. Odredbama ovog zakona uređuju se specifičnosti organizacije javnog prevoza putnika u Kantonu Sarajevo, s obzirom da se radi o komunalnoj djelatnosti javnog prevoza putnika na urbanom području sa velikim brojem stanovnika na relativno maloj površini. Definisana je i mreža linija kao jedna od specifičnosti u odnosu na organizaciju javnog prevoza putnika u drugim dijelovima Federacije BiH. Također, bitno je istaći da je definisana i obaveza osiguranja javne funkcije prevoza i održavanja kontinuiteta u ovoj komunalnoj djelatnosti. Jasno su definisani postupci u slučaju neredovnog održavanja linija, obaveze operatera u slučaju odstupanja od registrovanog reda vožnje, te mogućnosti bržeg djelovanja za obezbjeđenje prevoza u slučaju da neki od operatera ne ispunjavaju preuzetu obavezu održavanja linija“, obrazložio je ministar Šteta.

Zakonom su definisani prioriteti u razvoju javnog prevoza putnika, a odredbama ovog zakona reguliše se i ugovoreni prevoz učenika za odlazak u obrazovne ustanove i nazad. Zakonom o cestama KS uređuje se kategorizacija javnih cesta, upravljanje cestama i pravni položaj upravitelja.

Zakonom se također definišu načini za planiranje, gradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje, ugovaranje i ustupanje radova. Pored toga, odredbama ovog zakona uređuje se zaštita cesta i uslovi odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, finansiranje javnih cesta, upravni nadzor nad provođenjem zakona, kazne i druga pitanja od značaja za KS iz oblasti cesta.

Zakonom je predviđeno osnivanje Javnog preduzeća “Ceste Kantona Sarajevo”.

Za oba nacrta predviđena je javna rasprava u trajanju od 60 dana, gdje će svi zainteresovani imati mogućnost davanja primjedbi i prijedloga na nacrte.

Datum novosti: 
13.09.2021