Raspisana javna nabavka za obnovu saobraćajnice na dionici Skenderija - Vijećnica - Vječna vatra

Raspisana je javna nabavka za obnovu glavne saobraćajnice na dionici Skenderija - Vijećnica - Vječna vatra, i to od spoja sa ulicom Hamze Hume do raskrsnice sa ulicom Kaptol kod Vječne vatre. 

Ova saobraćajnica zadnji put je obnovljena 2006. godine, a danas su na njoj evidentna brojna oštećenja na asfaltu, ali i na šahtovima, slivnim rešetkama, kao i na dijelovima uz tramvajske šine. 

Planirana je obnova 2,8 kilometra saobraćajnice, obnova trotoara, kao i potpuno nova saobraćajna signalizacija. 

Projektom će se kroz sve njegove faze dobiti sigurna i kvalitetna saobraćajnica, a njegova vrijednost je procijenjena na 3.901.700 KM, bez PDV-a.