Otkočeni radovi na izgradnji kružnog toka na IX transverzali

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić i direktor firme Euroasfalt Hamed Ramić obišli su danas radove na kružnom toku na IX transverzali.

Nakon što je došlo do zastoja radova na ovom dijelu saobraćajnice, ministar Šteta inicirao je dva sastanka sa svim sudionicima koji učestvuju u njenom građenju, kako bi se prevazišli novonastali problemi na izradi zaštitnog zida i izradi platoa za pozicioniranje mašine za šipove.

Danas se radovi odvijaju u punom kapacitetu i projekat čija je vrijednost 4,9 miliona KM teče planiranom dinamikom. Kako je navedeno tokom obilaska gradilišta, riješeni su i problemi oko izmještanja instalacija Elektroprivrede, koji se izvode uporedo sa zemljanim radovima.

Plan je da se do kraja godine završi izgradnja ovog kružnog toka na stubovima i da se zajedno sa izvođačem radova, koji će biti izabran putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), završe radovi na spoju sa lotom 2C, odnosno autoputem A1.

"Ne treba posebno naglašavati koliko je bitna izgradnja ove saobraćajnice. Što se tiče Kantona, imam obavezu da putem Skupštine KS odobrimo okvir za preseljenje objekata koji se nalaze na trasi, kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi", rekao je ministar Šteta.

Izgradnja kružnog toka finansira se sredstvima Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve KS koji su izdvojili po 2 miliona KM, dok je Općina Novi Grad izdvojila 900.000 KM. Radove izvodi firma Euroasfalt, a nadzor vrši IPSA Institut.

Datum novosti: 
12.03.2021