Ministarstvo saobraćaja KS i „Rad“ potpisali ugovor o pružanju i naplati usluga parkiranja u KS

Ministar saobraćaja KS Adi Kalem i direktor KJKP “Rad”-a Mirsad Hošić potpisali su Ugovor o međusobnim pravima i obavezama o uspostavljanju sistema kontrole i naplate na javnim parkinzima na području Kantona Sarajevo.

Ministarstvo saobraćaja, u skladu sa Uredbom o parkiranju i njenim članom 37, ima obavezu sklopiti Ugovor sa davaocem ove komunalne usluge da bi se definirale obaveze koje su također njome propisane.

Preduzeće “Rad” se ovim Ugovorom obavezuje da organizuje pružanja usluge naplate, kontrole naplate parkiranja i redovno aktiviranje parkomata iz stanja mirovanja. Zimsko i ljetno održavanje parkinga, redovno čišćenje parkomata i opreme od snijega, leda i prašine, kao i uklanjanje nepropisno postavljenih znakova također su obaveze koje će izvršavati ovo javno komunalno preduzeće.

Ministarstvo saobraćaja će dosljedno primjenjivati Uredbu o organizaciji parkiranja, javnih parking površinama, parking zona, vršiti izgradnju novih parkinga i osigurati organizaciju jedinstvenog sistema naplate parkiranja.

Ugovorom se definira procentualni iznos ukupnih prihoda koji pripadaju preduzeću “Rad” za pružanje usluga kontrole i naplate parkiranja na javnim parkinzima i obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Sredstva koja se ostvare od naplate satnih, dnevnih, sedmičnih i mjesečnih parking karata, kao i prihod od doplatne parking karte, te sredstva ostvarena po osnovu odvoza specijalnim vozilom „pauk“ po nalogu kontrolora parkiranja - redara, nakon plaćanja PDV-a, pripadaju preduzeću “Rad” u procentu od 60 posto, dok preostalih 40 posto prihoda pripadajuMinistarstvu saobraćaja.

U slučaju kada vozilo pauk bude angažovano, po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova KS, ta sredstva u punom iznosu pripadaju preduzeću “Rad”. Preduzeću pripadaju i puna sredstva od dnevnog čuvanja vozila koje premjesti specijalno vozilo „pauk“.

Ukoliko Ministarstvo ocijeni da pružanje navedenih usluga ne odgovara utvrđenim standardima, preduzeću “Rad” može biti smanjena naknada srazmjerno neispunjenju standarda usluga, a u slučaju težih propusta u pružanju ove komunalne usluge Ministarstvo može raskinuti ovaj Ugovor.

Datum novosti: 
29.12.2020