Izmjene saobraćaja u ulicama Zelene beretke, Budakovići i Čekaluša

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo obavještavaju da će sutra, 16. oktobra 2021. godine, doći do izmjene saobraćaja u ulici Zelenih beretki u općini Stari Grad, te da će istog dana nastupiti izmjene saobraćaja u ulicama Budakovići i Čekaluša u općini Centar.


U ulici Zelenih beretki, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Ćumurija do raskrsnice sa ulicom Gimnazijska, sutra će biti obustavljen saobraćaj od 17:00 do 20:00 sati, radi provođenja mjera osiguranja posjete Prvoslava Terića - Porfirija patrijarha Srpske pravoslavne crkve od strane pripadnika MUP-a KS. Policija će regulisati i tok saobraćaja, te ga usmjeravati na alternativne pravce, a oni su: Obala Kulina bana - Telali - Mula Mustafe Bašeskije i Obala Kulina bana - Zelenih beretki - Ćumurija - Obala Kulina bana.


Zbog izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, sutra će nastupiti i izmjene saobraćaja u ulicama Budakovići i Čekaluša, koje će trajati do 31. oktobra ove godine. Izmjene saobraćaja u ovim ulicama bit će na snazi od 00:00 do 24:00 sata, a podrazumijevat će zabranu motornog saobraćaja na dijelu kolovoza gdje će se izvoditi radovi, dok će preostali dio ostati slobodan za saobraćaj.


“U periodu od 08:00 do 16:00 sati, regulaciju saobraćaja u ovim ulicama treba vršiti ručno, a nakon toga gradilišta obezbijediti korištenjem čeličnih ploča, armirano-betonske ograde i tablama čeone zabrane. Sva signalizacija na terenu mora biti opremljena svjetlosno-emitirajućim elementima koji će biti u funkciji noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Saobraćaj na pomenutim dionicama se mora odvijati neprekidno”, ističu iz Ministarstva saobraćaja KS.

Datum novosti: 
15.10.2021