Izgradnja prvog dijela prve dionice Prve transverzale u strogom centru grada počinje 23. oktobra

Tokom današnjeg dana odabrani izvođači radova postavljaju zaštitnu ogradu i dovoze opremu, kako bi sve bilo spremno u petak, 23. oktobra, kada je i najavljen početak izgradnje prvog dijela prve dionice Prve transverzale, to jeste dionice između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Kranjčevićevom ulicom i sa Tešanjskom ulicom.

Ovo je najvažniji rezultat i zaključak današnje redovne koordinacije, kojom je predsjedavao premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, jer na navedeni datum napokon otpočinje izgradnja ove važne saobraćajnice u centru grada, za kojom je prvi put iskazana potreba još daleke 1978. godine.

Tokom naredne sedmice, kako je planirano, uklonit će se i objekti u ulici Halida Kajtaza na brojevima 26 i 32, čime se nastavlja sa pripremama terena za gradnju drugog dijela prve dionice ove saobraćajnice, to jeste dijela između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Tešanjskom ulicom i sa ulicom Braće Begić.

S tim u vezi, iz Općine Centar informisali su prisutne da će do narednog sastanka dostaviti detaljnu informaciju o aktivnostima koje se provode na drugom dijelu prve dionice ove saobraćajnice. Naime, tu se nalazi još samo jedna kuća koja će, nakon što presuda postane pravomoćna i Općina donese rješenje o eksproprijaciji, biti srušena. Na ovaj način bi se, po riječima predstavnice Općine Centar, uz rješavanje naknade za još jednu parcelu, moglo krenuti sa izdavanjem građevinske dozvole, a samim time i sa nastavkom radova na još jednoj dionici ove saobraćajnice.

„Ovo je vrlo važna informacija, jer ćemo na ovaj način omogućiti početak radova i na drugom dijelu prve dionice ove saobraćajnice, zbog činjenice da je već okončana procedura izbora izvođača radova“, poručio je premijer Nenadić.

Po riječima projekt menadžera Direkcije za puteve KS Satka Filipovića, mnogo je riješenih imovinsko - pravnih odnosa i na dijelu iza skretanja u ulicu Braće Begić.

„Do sada je na toj dionici od ulice Kranjčevićeva do firme „Penny Plus“ završeno 48,74 posto imovinsko-pravnih slučajeva, a Zavod za izgradnju KS od neriješenog broja rješava 0,72 posto njih, Općina 39,60 posto, a oko 10,94 posto ih se vodi još uvijek kao sporni slučajevi koji su ili na Sudu ili su plombirani“, precizno je informirao prisutne Filipović.

Premijer Nenadić je istakao kako je za naredni sastanak neophodno dobiti plan sa građevinskim cjelinama, kako bi se uz popis svih riješenih, ali i neriješenih procesa, napravio precizan dinamički plan realizacije.

„Do sada smo ostvarili dobre rezultate, zbog čega je potrebno da budemo spremni i za naredne procese, kako građevinske tako i administrativne“, poručio je premijer.

Za narednu sjednicu koordinacije premijer Nenadić je najavio kako će se detaljno razgovarati oko pripreme i početka izrade glavnog projekta od djela izlaza iz Tunela „Kobilja Glava“ do Jošaničke petlje. Kako bi se i ovo pitanje rješavalo paralelno sa izvođenjem radova na segmentnim dionicama.

Datum novosti: 
21.10.2020