Četverodnevna izmjena režima saobraćaja zbog radova u ulici Ćemerlina

Ministarstvo saobraćaja KS odobrilo je izvođaču radova „КЈКР Vodovod i kanalizacija “ Sarajevo privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Ćemerlina, općina Stari Grad Sarajevo, za period od 11. do 14. oktobra 2021. godine u terminu od 09:00 do 16:00 sati, radi izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Privremena obustava saobraćaja sastoji se od zabrane saobraćaja za motorna vozila po etapama na dijelu saobraćajnice u kojem se izvode radovi, dok preostali dio saobraćajnice ostaje slobodan za saobraćaj i čiju funkciju je potrebno obezbijediti, po potrebi, uz korištenje čeličnih/armirano-betonskih elemenata, kao i od obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom prometne površine.

Sva signalizacija na terenu mora biti opremljena svjetlosno-emitirajućim elementima koja će biti u funkciji noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti. Potrebno je obezbijediti da se saobraćaj na pomenutoj dionici odvija bez prekida, te radove najaviti okolnim korisnicima i vlasnicima objekata u pojasu saobraćajnice.

Radi bezbjednog odvijanja saobraćaja, neophodno je saobraćajnu traku u kojoj se izvode radovi označiti propisanom saobraćajnom opremom (prometni stožci-čunjevi) obavezno opremljeni svjetlećim reflektirajućim tijelima, radi usmjeravanja saobraćaja u saobraćajnu traku za odvijanja saobraćaja u predviđenom smjeru. I

zvođač radova „КЈКР Vodovod i kanalizacija” dužan je obavezno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, kako je to definisano rješenjem i dostavljenim elaboratom, obezbijediti neometan prilaz vlasnicima objekata pogođenih izmjenom režima saobraćaja, te osigurati nesmetan prolaz pješaka i njihovu zaštitu.

Služba za protokol i press KS

Datum novosti: 
11.10.2021