ZAVRŠENE AKTIVNOSTI NA REHABILITACIJI SAOBRAĆAJNICE HRASNIČKA CESTA

Radovi na rehabilitaciji saobraćajnice Hrasnička cesta okončani su te je ista puštena u saobraćaj.Okončani su radovi na presvlačenju kolovoznog zastora, radovi na obnovi postavljene saobraćajne signalizacije te ostali prateći radovi na sanaciji a u skladu sa ranije obezbijeđenom projektnom dokumentacijom.

Saobraćajnica je dužine 1,25 km a aproksimativna cijena radova iznosi 150.000 KM