ZAVRŠENA REHABILITACIJA SAOBRAĆAJNICE DERVIŠA NUMIĆA

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo kao investitor, kompanija Euroasfalt kao izvođač te Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao nadzorni organ okončali su radove na rehabilitaciji ulice Derviša Numića u Sarajevskoj opštini Novo Sarajevo.

Radovima na rehabilitaciji prethodili su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže koja je smještena u trupu saobraćajnice.

Rehabilitacija je vršena u dvije dionice i to: dionica I od ulice Zagrebačka do magistralnog pravca M5 Put Mladih Muslimana te dionica II od magistralnog pravca M5 Put mladih Muslimana do granice entiteta.