VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Prilikom sanacije regionalnog puta R442a, na dionici Gornja Grkarica-Krupac, i iskopa rova drenaže saobraćajnice došlo je do urušavanja materijala i otvaranje svoda pećine direktno u trupu saobraćajnice. Uočena rupa je promjera cca 2m, nalazi se na lokaciji od cca 10km od Krupca, a prema oštećenjima na kolovozu moguće je da se pećinski prostor pruža cijelom dužinom ispod kolovoza.
Trenutno su nadležne službe na terenu, a privremeno se saobraćaj teških teretnih vozila zabranjuje i preusmjerava na alternativne putne pravce, te se mole vozači da izbjegavaju pomenutu dionicu.