RADOVI NA IZGRADNJI PRVE TRANSFERZALE PRATE PLANIRANU DINAMIKU

Radovi na izgradnji Prve transferzale izvode se u skladu sa planiranom i već utvrđenom dinamikom. Urađeni su projekti privremene deponije, projekat rješavanja oborinskih voda, izvršeno je uspostavljanje drenažnih rebara tako da će radovi na izgradnji ugovorenog dijela Prve transferzale I nastaviti da teku planiranom dinamikom.

Ono što je do sada urađeno to su dio zemljanih radova a u koje je uloženo najviše truda i vremena u smislu pripreme i počinjanja izgradnje. Vremenske prilike u posljednje vrijeme su povoljne pa je i izvođač intenzivirao radove na dodjeljenom poslu.

U ovom dijelu grada primjećene su velike gužve, izgradnjom Prve transferzale ovaj problem bit će rješen dok će se izgradnjom dobiti jedna moderna saobraćajnica na kojoj je očekivana pojačana frekventnost saobraćaja obzirom da je u blizini industrijska zona te da je prisutan veliki broj vozila koja ulaze i izlaze iz grada a naročito u vršnom periodu.

Prva transverzala kao plan postoji 50-ak godina, a kao projekat je aktuelna je od 1979. godine. Ova saobraćajnica povezat će sarajevsko naselje Grbavica, odnosno Južnu longitudinalu od Zagrebačke ulice, preko mosta na Miljacki, između dva muzeja sa saorajevskom općinom Vogošća, odnosno Jošaničkom petljom, a prolazi pored Željezničke stanice, fabrike Bosnalijek, iza naselja Šip tunelom ulazi u Vogošću.

Paralelno sa izgradnjom ugovorene dionice ove saobraćajnice u postupku su procesi vezani za izdavanje dozvola i pribavljanje sredstava za probijanje tunela Kobilja Glava u koje su pored Direkcije za puteve Kantona Sarajevo uključene i općinske službe za urbanizam općine Centar i općine Vogošća kao i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Podsjećamo izgradnja Prve transferzale započela je u decembru 2018 godine a potpisan je ugovor za izvođenje radova na dionici II od planirane kružne raskrsnice Bare do portala ulaza u tunel, od profila 119 do profila 172. Javnom nabavkom izabran je konzorcij Hering d.d. i BBM d.d. a vrijednost prvog ugovora iznosi preko 12 miliona maraka. Na predmetnom projektu nadzorni organ je IPSA institut dok je projekat uradila projektantska kuća TZI iz Sarajeva.