Potpisan ugovor za sanaciju ostecenja na mostu Halilovići

Nakon provedenog postupka javne nabavke, izabran je izvođač radova na sanaciji oštećenja na mostu u naselju Halilovići. Ugovor je dodijeljen kompaniji Euroasfalt. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a rok za završetak radova je 30 dana.

Oštećeni most se nalazi u naselju Halilovići prema Carinskom terminalu Sarajevo, most je izuzetno prometan i preko mosta svakodnevno prelazi veliki broj automobila i kamiona koji gravitiraju obližnjem carinskom terminalu.

Trenutno je u postupku priprema javne nabavke za održavanje mostova i objekata koji su u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, planirano je da se obuhvate svih 58 objekata u nadležnosti Direkcije a okvirni sporazum da bude potpisan na 4 godine.