IZVODE SE FINALNI RADOVI NA SANACIJI ULICE OMLADINSKA

U toku su završeni radovi na projektu sanacije saobraćajnice "Omladinska" Vrše se radovi na ugradnji završnog - habajućeg sloja asfalta. Na ovom projektu izvođač radova je AME d.o.o. Breza.

Napominjemo da je ova saobraćajnica od strane opštinske službe i lokalne mjesne zajednice okarakterisana kao jako važna i mnogo prometna te će se ovom rekonstukcijom uveliko olakšati putna komunikacija građanima koji svakodnevno prometuju ovim dijelom grada.