Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci radova za " Iskop tvrde stijene, kategorija 5, u širokom otkopu, mašinski iskop, sa utovarom i prevozom na STD 10km, od P26 do P89(0+402,84 do 1+507,67)