Brojanje saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u 2018. godini

Objavljena Publikacija Brojanje saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za 2018 godinu.

U okviru publikacije BROJANJE SAOBRAĆAJA NA POSTOJEĆOJ PRIMARNOJ GRADSKOJ I REGIONALNOJ MREŽI SAOBRAĆAJNICA U NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO U 2018. GODINI su prezentovani relevantni podaci nastali kao izraz prethodnih aktivnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na ulaganje u automatski sistem brojanja saobraćaja na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Publikacija Brojanje saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo iskorištena je relevantna dokumentacija koja je prisutna na području Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo. Prikupljeni su odgovarajući parametri koji su doprinijeli za prezentiranje podataka sa instalisanih brojača saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

U izradi Publikacije brojanja saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo korištena je evropska legislativa kao i legislativa BiH, odnosno entiteta i Kantona Sarajevo kao i evropske smjernice koje se preporučuju u ovoj oblasti.

Publikovanjem publikacije doprinosi se adekvatnom i prihvatljivom sistemu brojanja saobraćaja koje se sprovodi u većini evropskih gradova, a nastala je kao rezultat dugogodišnjeg investiranja u studijsko istraživanje i instaliranu opremu na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo od 2012-2019. godine.

Publikacija Brojanje saobraćaja na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo ima za cilj da publikuje analizirane podatke sa stacionarnih brojača saobraćaja i prezentuje metodologiju obrade izračuna PGDS- a i PLDS-a., te da relevantne tabele i dijagrame koji će pomoći u adekvatnom planiranju i određivanju trendova što će biti i korišteno prilikom izgradnje saobraćajnica na području obuhvata.

Ova druga publikacija sistema uspostavljenog na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, je pokazala ispravnost ulaganja u sistem brojanja i sistem održavanja brojača saobraćaja koji je Direkcije za puteve Kantona Sarajevo povjerila certificiranim i obučenim institucijama i može poslužiti kao primjer i ostalim Kantonima i Federaciji BiH kao način na koji treba sistem održavati i inovirati a u cilju njegove svrsishodnosti i temelja za planiranje i analizu saobraćaja na svim saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo