APEL VOZAČIMA DA POŠTUJU PRIVREMENO POSTAVLJENU SAOBRAĆAJNU SIGNALIZACIJU

S obzirom da su u toku radovi na sanaciji mosta u Halilovićima pozivamo građane da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju te da koriste alternativne pravce do konačnog završetka radova.

Posljednjih dana bili smo svjedoci nepoštivanja postavljene signalizacije i prelaska određenih vozila preko mosta. Upozoravamo vozače da takve radnje nisu dozvoljene te da uklanjanjem postavljenih barijera i prelaskom preko mosta dovode u opasnost sebe, svoju imovinu kao i ostale učesnike u saobraćaju.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo