Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora – predsjedavajućeg člana Uprave KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo