Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši referent za vođenje evidencije puteva, objekata, prometne signalizacije i nadzor zaštitnog putnog pojasa u Direkciji za puteve - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo