Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u MInistarstvu saobraćaja - Viši referent za administrativne poslove na protokolu i arhiviranje