Jedinica za implementaciju projekta “Javni gradski prevoz u Sarajevu” održala sastanak sa konsultantima za podršku Jedinici

Jedinica za implementaciju projekta – PIU “Javni gradski prevoz u Sarajevu” je u utorak, 26.03.2019. godine, u 12,00 sati u multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo održala radni sastanak sa konsultantima za podršku Jedinici (ARUP, WSP UK, CeS.TRA) koji su angažovani od strane EBRD-a obzirom da se projekat realizuje u skladu sa EBRD-ovim politikama i procedurama nabavki (provođenje svih postupaka javnih nabavki), politikama za okolišna i socijalna pitanja (eksproprijacija i propisi iz oblasti okoliša), procedurama za monitoring i obavljanje finansijskih poslova na projektu.

Na sastanku je izvršena procjena stepena pripremljenosti projekta, procjena rizika, pregled tehničkih aspekata projekta, kao i socijalnih i ekonomskih aspekata.