SPISAK TAKSI PRIJEVOZNIKA SA VAŽEĆOM POTREBNOM DOKUMENTACIJOM - fizička lica

 Pretraga
Naziv prijevoznika sadrži
Broj prijevoznika =
Registarska oznaka sadrži
Broj oznake =
  Prikaži sve  Napredna pretraga 
                                                                                                                 Naziv
prijevoznika

Broj
prijev
oznika


Registarska
oznaka


Broj
oznake


Datum
ugovora


Oznaka
važi do


Broj
ugovora

Broj
lista
licence


Licenca
važi od


Licenca
važi do
Rješenje
o dodjeli
licence
važi doTEU važi do


Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR
3044
TA-202647
226
02.04.2017
07.04.2018
04-4-27-4457
19059
08.04.2014
08.04.2019
08.04.2019
12.05.2018
15.05.2017
ABDUZAIMOVIĆ KENAN
3135
TA-036181
13
19.05.2019
20.10.2017
04-27-6371
10900734
19.05.2017
15.09.2020
15.09.2020
09.05.2018
19.05.2017
ADROVIĆ RAHMAN
97
TA-392146
1010
02.09.2016
01.09.2017
04-4-27-9609
10900377
02.09.2016
14.01.2020
26.01.2021
24.08.2021
02.09.2016
ADŽEM INAS
215
TA-030615
165
03.03.2017
02.03.2018
04-4-27-3011
10900117
29.02.2016
28.02.2021
28.02.2021
26.01.2018
02.02.2017
ADŽEM SINAN
383
TA-034347
748
10.04.2017
09.04.2018
04-27-4468
10900671
10.04.2017
03.04.2019
03.04.2019
31.03.2018
10.04.2017
AGANOVIĆ TARIK
3170
TA-523197
227
11.08.2016
10.08.2017
04-4-27-9095
10900342
11.08.2016
11.08.2021
11.08.2021
01.11.2017
06.01.2017
AGIĆ IBRAHIM
3047
TA-028831
463
11.04.2017
04.05.2018
04-4-27-5036
19100
05.05.2014
28.04.2019
28.04.2019
30.03.2019
31.03.2017
AHATOVIĆ SUAD
3027
TA-064678
1
07.03.2017
15.03.2018
04-27-3090
10900610
07.03.2017
07.03.2022
07.03.2022
29.02.2020
16.03.2016
AHMAGIĆ FIKRET
985
TA-064655
2
06.01.2017
28.09.2017
04-27-44
18760
18.01.2016
28.09.2017
28.09.2017
05.01.2018
16.01.2017
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN
1015
TA-697154
341
23.06.2016
24.06.2017
04-4-27-7604
10900287
23.06.2016
23.06.2021
23.06.2021
19.04.2018
20.04.2017
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD
1293
TA-559411
822
22.06.2017
26.06.2018
04-27-8506 O/M
19588
25.06.2015
25.06.2020
25.06.2020
12.06.2018
22.06.2017
AHMETOVIĆ ISAK
506
TA-731374
361
22.03.2017
21.03.2018
04-4-27-3891
10900640
22.03.2017
22.03.2022
22.03.2022
15.03.2018
22.03.2017
AHMETOVIĆ SAMIR
658
TA-314255
689
10.10.2016
09.10.2017
04-27-11381
18692
26.03.2013
19.09.2017
19.09.2017
08.02.2018
23.02.2017
AJANOVIĆ IZET
828
TA-862811
590
03.03.2017
16.03.2018
04-4-27-3010
10900155
17.03.2016
15.12.2019
17.03.2021
02.03.2018
17.03.2016
AJAZAJ ISMAIL
1227
TA-781920
3
11.01.2017
08.02.2018
04-27-310
18999
03.02.2014
03.02.2019
03.02.2019
27.04.2018
17.06.2015
AJDINOVIĆ ALMIR
3039
TA-223347
99
19.01.2017
20.01.2018
04-4-27-826
19561
26.05.2015
10.01.2019
10.01.2019
17.01.2018
09.02.2017
ALAGIĆ AZIZ
1159
TA-862809
424
08.03.2017
14.03.2018
04-4-27-2498
10900615
08.03.2017
08.03.2022
08.03.2022
20.02.2018
24.02.2017
ALAGIĆ SENAD
736
TA-559445
464
29.11.2016
29.11.2017
04-4-27-13975
18705
30.11.2015
06.09.2017
06.09.2017
18.11.2018
30.11.2015
ALIĆ ARMIN
3063
TA-029916
302
29.08.2016
28.08.2017
04-4-27-9711
19638
14.08.2015
16.06.2019
16.06.2019
08.07.2018
14.08.2015
ALIĆ MIRSAD
699
TA-002442
539
16.01.2017
25.01.2018
04-4-27-343
10900540
16.01.2017
16.01.2022
16.01.2022
09.04.2018
15.04.2015
Stranica  Prva Prethodna Slijedeća Zadnja  od 38
     Slogovi 1 u 20 od 758