FIZIČKA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                   FIZIČKA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
               PRAVNA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                            PRAVNA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom         TAXI - brojevi telefona za korisnike usluga
Strana 
 od 35
Slogovi 1 u 20 od 700
Naziv
prijevoznika
Broj
prijev
oznika
Registarska
oznaka
Broj
oznake
Datum
ugovora
Oznaka
važi do
Broj Ugovora
Broj Lista
Licence
Licenca
važi od
Licenca
važi do
Rješenje o
dodjeli licence
važi do
TEU važi
do
Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR 3044 TA-036293 226 20.03.2020 07.04.2021 04-23-3700 10901575 08.04.2019 08.04.2024 08.04.2024 28.11.2020 04.12.2019
ADŽEM INAS 215 TA-030615 165 11.03.2020 28.02.2021 04-23-2890 10900117 29.02.2016 28.02.2021 28.02.2021 31.01.2021 05.02.2020
ADŽEM SINAN 383 TA-508657 748 27.03.2020 09.04.2021 04-23-3753 10901541 21.03.2019 21.03.2024 21.03.2024 29.06.2021 03.07.2020
AGANOVIĆ TARIK 3170 TA-039866 227 03.08.2020 11.08.2021 04-23-9533 10901137 02.04.2018 11.08.2021 11.08.2021 14.01.2021 17.01.2020
AGIĆ IBRAHIM 3047 TA-028831 463 07.04.2020 28.04.2021 04--23-4045 10901573 08.04.2019 08.04.2024 08.04.2024 25.03.2021 31.03.2020
AHATOVIĆ JADRANKO 2999 TA-022009 589 11.09.2019 10.09.2020 04-27-13646 10901757 11.09.2019 11.09.2024 11.09.2024 18.06.2021 25.06.2020
AHATOVIĆ SUAD 3027 TA-064678 1 11.03.2020 15.03.2021 04-23-3228 10900610 07.03.2017 07.03.2022 07.03.2022 17.02.2023 24.02.2020
AHMAGIĆ FIKRET 985 TA-281383 2 19.09.2019 02.10.2020 04-27-14275 10901231 26.06.2018 15.09.2022 15.09.2022 26.05.2021 01.06.2020
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN 1015 TA-325022 341 19.06.2020 22.06.2021 04-23-7105 10901158 17.04.2018 23.06.2021 23.06.2021 20.04.2021 21.04.2020
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD 1293 TA-048357 822 03.07.2020 02.07.2021 04-23-7632 10902098 03.07.2020 03.07.2025 03.07.2025 18.09.2024 30.09.2019
AHMETHODŽIĆ SENAD 3218 TA-930867 401 13.08.2019 12.08.2020 04-27-12331 10900834 10.08.2017 10.08.2022 10.08.2022 15.06.2022 16.06.2020
AHMETOVIĆ ISAK 506 TA-036252 361 18.03.2020 21.03.2021 04-23-3579 10900963 20.11.2017 22.03.2022 22.03.2022 06.11.2020 11.11.2019
AHMETOVIĆ SAMIR 658 TA-325003 689 08.10.2019 09.10.2020 04-27-15297 10901016 16.01.2018 21.09.2022 21.09.2022 03.01.2021 24.01.2020
AJANOVIĆ ASAF 3284 TA-048749 590 15.05.2020 02.06.2021 04-23-4992 10901914 30.01.2020 03.06.2024 03.06.2024 09.01.2022 30.01.2020
AJAZAJ ISMAIL 1227 TA-022780 3 14.01.2020 03.02.2021 04-23-546 10901394 05.11.2018 26.04.2023 26.04.2023 24.10.2021 05.11.2018
AJDINOVIĆ ALMIR 3039 TA-048533 99 03.04.2020 20.01.2021 04-23-3425 10901999 03.04.2020 11.01.2024 11.01.2024 09.03.2023 03.04.2020
AJKUNIĆ EMIR 3288 TA-048760 602 12.06.2020 24.06.2021 04-23-6618 10901668 25.06.2019 25.06.2024 25.06.2024 01.06.2021 01.06.2020
ALAGIĆ AZIZ 1159 TA-862809 424 16.03.2020 15.03.2021 04-23-3371 10900615 08.03.2017 08.03.2022 08.03.2022 17.02.2021 27.02.2020
ALAGIĆ SENAD 736 TA-559445 464 21.11.2019 29.11.2020 04-27-17633 10900851 06.09.2017 06.09.2022 06.09.2022 08.11.2021 09.11.2018
ALETA ARMIN 3219 TA-045931 586 04.11.2019 03.11.2020 04-27-16688 10901633 31.05.2019 18.08.2022 18.08.2022 27.04.2022 31.05.2019