FIZIČKA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                   FIZIČKA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
               PRAVNA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                            PRAVNA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom         TAXI - brojevi telefona za korisnike usluga
Strana 
 od 38
Slogovi 1 u 20 od 755
Naziv
prijevoznika
Broj
prijev
oznika
Registarska
oznaka
Broj
oznake
Datum
ugovora
Oznaka
važi do
Broj Ugovora
Broj Lista
Licence
Licenca
važi od
Licenca
važi do
Rješenje o
dodjeli licence
važi do
TEU važi
do
Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR 3044 TA-036293 226 01.12.2017 07.04.2018 04-4-27-16110 10900975 01.12.2017 08.04.2019 08.04.2019 27.11.2019 01.12.2017
ABDUZAIMOVIĆ KENAN 3135 TA-036250 13 16.11.2017 22.10.2018 04-27-14997 10900959 16.11.2017 15.09.2020 15.09.2020 27.10.2018 16.11.2017
ADROVIĆ RAHMAN 97 TA-392146 1010 10.08.2017 01.09.2018 04-4-27-10695 10900377 02.09.2016 14.01.2020 26.01.2021 24.08.2021 02.09.2016
ADŽEM INAS 215 TA-030615 165 03.03.2017 02.03.2018 04-4-27-3011 10900117 29.02.2016 28.02.2021 28.02.2021 01.02.2019 02.02.2018
ADŽEM SINAN 383 TA-034347 748 10.04.2017 09.04.2018 04-27-4468 10900671 10.04.2017 03.04.2019 03.04.2019 31.03.2018 10.04.2017
AGANOVIĆ TARIK 3170 TA-036286 227 17.11.2017 10.08.2018 04-4-27-15355 10900961 17.11.2017 11.08.2021 11.08.2021 07.11.2018 17.11.2017
AGIĆ IBRAHIM 3047 TA-028831 463 11.04.2017 04.05.2018 04-4-27-5036 19100 05.05.2014 28.04.2019 28.04.2019 30.03.2019 31.03.2017
AHATOVIĆ JADRANKO 2999 TA-022009 589 11.09.2017 10.09.2018 04-4-27-12100 19242 11.09.2014 11.09.2019 09.09.2019 23.06.2020 04.09.2017
AHATOVIĆ SUAD 3027 TA-064678 1 07.03.2017 15.03.2018 04-27-3090 10900610 07.03.2017 07.03.2022 07.03.2022 29.02.2020 16.03.2016
AHMAGIĆ FIKRET 985 TA-064655 2 15.09.2017 28.09.2018 04-27-12396 10900866 15.09.2017 15.09.2022 15.09.2022 09.01.2019 12.01.2018
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN 1015 TA-697154 341 23.06.2017 22.06.2018 04-27-8572 10900287 23.06.2016 23.06.2021 23.06.2021 19.04.2018 20.04.2017
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD 1293 TA-559411 822 22.06.2017 26.06.2018 04-27-8506 O/M 19588 25.06.2015 25.06.2020 25.06.2020 12.06.2018 22.06.2017
AHMETHODŽIĆ SENAD 3218 TA-930867 401 10.08.2017 09.08.2018 04-4-27-9878 10900834 10.08.2017 10.08.2022 10.08.2022 15.06.2020 10.08.2017
AHMETOVIĆ ISAK 506 TA-036252 361 20.11.2017 21.03.2018 04-4-27-15395 10900963 20.11.2017 22.03.2022 22.03.2022 09.11.2018 20.11.2017
AHMETOVIĆ SAMIR 658 TA-325003 689 16.01.2018 09.10.2018 04-27-427 10901016 16.01.2018 21.09.2022 21.09.2022 09.01.2019 16.01.2018
AJANOVIĆ IZET 828 TA-862811 590 03.03.2017 16.03.2018 04-4-27-3010 10900155 17.03.2016 15.12.2019 17.03.2021 02.03.2018 17.03.2016
AJAZAJ ISMAIL 1227 TA-781920 3 11.01.2018 03.02.2019 04-27-453 18999 03.02.2014 03.02.2019 03.02.2019 27.04.2018 17.06.2015
AJDINOVIĆ ALMIR 3039 TA-223347 99 19.01.2018 20.01.2019 04-4-27-968 19561 26.05.2015 10.01.2019 10.01.2019 17.01.2019 23.01.2018
ALAGIĆ AZIZ 1159 TA-862809 424 08.03.2017 14.03.2018 04-4-27-2498 10900615 08.03.2017 08.03.2022 08.03.2022 20.02.2018 24.02.2017
ALAGIĆ SENAD 736 TA-559445 464 29.11.2017 29.11.2018 04-4-27-16146 10900851 06.09.2017 06.09.2022 06.09.2022 18.11.2018 30.11.2015