FIZIČKA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                   FIZIČKA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
               PRAVNA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                            PRAVNA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom         TAXI - brojevi telefona za korisnike usluga
Strana 
 od 37
Slogovi 1 u 20 od 733
Naziv
prijevoznika
Broj
prijev
oznika
Registarska
oznaka
Broj
oznake
Datum
ugovora
Oznaka
važi do
Broj Ugovora
Broj Lista
Licence
Licenca
važi od
Licenca
važi do
Rješenje o
dodjeli licence
važi do
TEU važi
do
Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR 3044 TA-036293 226 02.04.2018 07.04.2019 04-27-4117 10900975 01.12.2017 08.04.2019 08.04.2019 27.11.2019 01.12.2017
ADROVIĆ RAHMAN 97 TA-392146 1010 06.08.2018 01.09.2019 04-4-27-11078 10900377 02.09.2016 14.01.2020 26.01.2021 24.08.2021 02.09.2016
ADŽEM INAS 215 TA-030615 165 26.02.2019 05.03.2020 04-27-2556 10900117 29.02.2016 28.02.2021 28.02.2021 30.01.2020 04.02.2019
ADŽEM SINAN 383 TA-508657 748 07.08.2018 09.04.2019 04-27-10826 10901279 07.08.2018 03.04.2019 03.04.2019 23.07.2019 07.08.2018
AGANOVIĆ TARIK 3170 TA-039866 227 16.07.2018 15.07.2019 04-27-10192 10901137 02.04.2018 11.08.2021 11.08.2021 21.01.2020 23.01.2019
AGIĆ IBRAHIM 3047 TA-028831 463 11.04.2018 28.04.2019 04-4-27-5229 19100 05.05.2014 28.04.2019 28.04.2019 30.03.2019 31.03.2017
AHATOVIĆ JADRANKO 2999 TA-022009 589 07.09.2018 10.09.2019 04-27-12790 19242 11.09.2014 11.09.2019 09.09.2019 23.06.2020 04.09.2017
AHATOVIĆ SUAD 3027 TA-064678 1 06.03.2019 15.03.2020 04-27-2923 10900610 07.03.2017 07.03.2022 07.03.2022 29.02.2020 16.03.2016
AHMAGIĆ FIKRET 985 TA-281383 2 03.10.2018 02.10.2019 04-27-14179 10901231 26.06.2018 15.09.2022 15.09.2022 11.06.2019 26.06.2018
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN 1015 TA-325022 341 18.06.2018 22.06.2019 04-27-8653 10901158 17.04.2018 23.06.2021 23.06.2021 03.04.2019 17.04.2018
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD 1293 TA-039862 822 29.06.2018 28.06.2019 04-27-9387 10901127 21.03.2018 25.06.2020 25.06.2020 12.03.2021 21.03.2018
AHMETHODŽIĆ SENAD 3218 TA-930867 401 06.08.2018 09.08.2019 04-27-11245 10900834 10.08.2017 10.08.2022 10.08.2022 15.06.2020 10.08.2017
AHMETOVIĆ ISAK 506 TA-036252 361 20.03.2018 21.03.2019 04-27-3631 10900963 20.11.2017 22.03.2022 22.03.2022 07.11.2019 27.11.2018
AHMETOVIĆ SAMIR 658 TA-325003 689 08.10.2018 09.10.2019 04-27-14280 10901016 16.01.2018 21.09.2022 21.09.2022 03.01.2020 29.01.2019
AJANOVIĆ IZET 828 TA-862811 590 12.03.2019 15.12.2019 04-27-3253 10900155 17.03.2016 15.12.2019 17.03.2021 07.03.2020 12.03.2019
AJAZAJ ISMAIL 1227 TA-022780 3 15.01.2019 03.02.2020 04-27-651 10901394 05.11.2018 26.04.2023 26.04.2023 24.10.2021 05.11.2018
AJDINOVIĆ ALMIR 3039 TA-223347 99 11.01.2019 20.01.2020 04-4-27-18226 10901463 11.01.2019 11.01.2024 11.01.2024 16.01.2020 18.01.2019
ALAGIĆ AZIZ 1159 TA-862809 424 12.03.2019 14.03.2020 04-4-27-3328 10900615 08.03.2017 08.03.2022 08.03.2022 25.02.2020 21.02.2019
ALAGIĆ SENAD 736 TA-559445 464 30.11.2018 29.11.2019 04-27-16786 10900851 06.09.2017 06.09.2022 06.09.2022 08.11.2021 09.11.2018
ALETA ARMIN 3219 TA-036192 586 21.09.2018 20.09.2019 04-27-13557 10900843 18.08.2017 18.08.2022 18.08.2022 02.08.2020 18.08.2017