SPISAK TAKSI PRIJEVOZNIKA SA VAŽEĆOM POTREBNOM DOKUMENTACIJOM - fizička lica

 Pretraga
Naziv prijevoznika sadrži
        FIZIČKA LICA - SA VAŽEĆOM POTREBNOM DOKUMENTACIJOM 
Broj prijevoznika =
Registarska oznaka sadrži
Broj oznake =         TAXI - brojevi telefona za korisnike usluga
  Prikaži sve  Napredna pretraga 
                                                                                                                 Naziv
prijevoznika

Broj
prijev
oznika


Registarska
oznaka


Broj
oznake


Datum
ugovora


Oznaka
važi do


Broj
ugovora

Broj
lista
licence


Licenca
važi od


Licenca
važi do
Rješenje
o dodjeli
licence
važi doTEU važi do


Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR
3044
TA-202647
226
02.04.2017
07.04.2018
04-4-27-4457
19059
08.04.2014
08.04.2019
08.04.2019
12.05.2018
15.05.2017
ABDUZAIMOVIĆ KENAN
3135
TA-036181
13
19.05.2019
20.10.2017
04-27-6371
10900734
19.05.2017
15.09.2020
15.09.2020
09.05.2018
19.05.2017
ADROVIĆ RAHMAN
97
TA-392146
1010
02.09.2016
01.09.2017
04-4-27-9609
10900377
02.09.2016
14.01.2020
26.01.2021
24.08.2021
02.09.2016
ADŽEM INAS
215
TA-030615
165
03.03.2017
02.03.2018
04-4-27-3011
10900117
29.02.2016
28.02.2021
28.02.2021
26.01.2018
02.02.2017
ADŽEM SINAN
383
TA-034347
748
10.04.2017
09.04.2018
04-27-4468
10900671
10.04.2017
03.04.2019
03.04.2019
31.03.2018
10.04.2017
AGANOVIĆ TARIK
3170
TA-523197
227
11.08.2016
10.08.2017
04-4-27-9095
10900342
11.08.2016
11.08.2021
11.08.2021
01.11.2017
06.01.2017
AGIĆ IBRAHIM
3047
TA-028831
463
11.04.2017
04.05.2018
04-4-27-5036
19100
05.05.2014
28.04.2019
28.04.2019
30.03.2019
31.03.2017
AHATOVIĆ SUAD
3027
TA-064678
1
07.03.2017
15.03.2018
04-27-3090
10900610
07.03.2017
07.03.2022
07.03.2022
29.02.2020
16.03.2016
AHMAGIĆ FIKRET
985
TA-064655
2
06.01.2017
28.09.2017
04-27-44
18760
18.01.2016
28.09.2017
28.09.2017
05.01.2018
16.01.2017
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN
1015
TA-697154
341
23.06.2016
24.06.2017
04-4-27-7604
10900287
23.06.2016
23.06.2021
23.06.2021
19.04.2018
20.04.2017
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD
1293
TA-559411
822
22.06.2017
26.06.2018
04-27-8506 O/M
19588
25.06.2015
25.06.2020
25.06.2020
12.06.2018
22.06.2017
AHMETOVIĆ ISAK
506
TA-731374
361
22.03.2017
21.03.2018
04-4-27-3891
10900640
22.03.2017
22.03.2022
22.03.2022
15.03.2018
22.03.2017
AHMETOVIĆ SAMIR
658
TA-314255
689
10.10.2016
09.10.2017
04-27-11381
18692
26.03.2013
19.09.2017
19.09.2017
08.02.2018
23.02.2017
AJANOVIĆ IZET
828
TA-862811
590
03.03.2017
16.03.2018
04-4-27-3010
10900155
17.03.2016
15.12.2019
17.03.2021
02.03.2018
17.03.2016
AJAZAJ ISMAIL
1227
TA-781920
3
11.01.2017
08.02.2018
04-27-310
18999
03.02.2014
03.02.2019
03.02.2019
27.04.2018
17.06.2015
AJDINOVIĆ ALMIR
3039
TA-223347
99
19.01.2017
20.01.2018
04-4-27-826
19561
26.05.2015
10.01.2019
10.01.2019
17.01.2018
09.02.2017
ALAGIĆ AZIZ
1159
TA-862809
424
08.03.2017
14.03.2018
04-4-27-2498
10900615
08.03.2017
08.03.2022
08.03.2022
20.02.2018
24.02.2017
ALAGIĆ SENAD
736
TA-559445
464
29.11.2016
29.11.2017
04-4-27-13975
18705
30.11.2015
06.09.2017
06.09.2017
18.11.2018
30.11.2015
ALIĆ ARMIN
3063
TA-029916
302
29.08.2016
28.08.2017
04-4-27-9711
19638
14.08.2015
16.06.2019
16.06.2019
08.07.2018
14.08.2015
ALIĆ MIRSAD
699
TA-002442
539
16.01.2017
25.01.2018
04-4-27-343
10900540
16.01.2017
16.01.2022
16.01.2022
09.04.2018
15.04.2015
Stranica  Prva Prethodna Slijedeća Zadnja  od 38
     Slogovi 1 u 20 od 758