FIZIČKA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                   FIZIČKA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
               PRAVNA LICA - sa VAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom 
                            PRAVNA LICA - sa NEVAŽEĆOM potrebnom dokumentacijom         TAXI - brojevi telefona za korisnike usluga
Strana 
 od 37
Slogovi 1 u 20 od 723
Naziv
prijevoznika
Broj
prijev
oznika
Registarska
oznaka
Broj
oznake
Datum
ugovora
Oznaka
važi do
Broj Ugovora
Broj Lista
Licence
Licenca
važi od
Licenca
važi do
Rješenje o
dodjeli licence
važi do
TEU važi
do
Datum
donošenja
ABADŽIĆ RUSMIR 3044 TA-036293 226 08.04.2019 07.04.2020 04-27-5757 10901575 08.04.2019 08.04.2024 08.04.2024 28.11.2020 04.12.2019
ADŽEM SINAN 383 TA-508657 748 21.03.2019 09.04.2020 04-27-3755 10901541 21.03.2019 21.03.2024 21.03.2024 24.06.2020 02.07.2019
AGANOVIĆ TARIK 3170 TA-039866 227 13.08.2019 12.08.2020 04-27-12252 10901137 02.04.2018 11.08.2021 11.08.2021 14.01.2021 17.01.2020
AGIĆ IBRAHIM 3047 TA-028831 463 08.04.2019 28.04.2020 04-4-27-5758 10901573 08.04.2019 08.04.2024 08.04.2024 25.03.2020 08.04.2019
AHATOVIĆ JADRANKO 2999 TA-022009 589 11.09.2019 10.09.2020 04-27-13646 10901757 11.09.2019 11.09.2024 11.09.2024 23.06.2020 04.09.2017
AHATOVIĆ SUAD 3027 TA-064678 1 06.03.2019 15.03.2020 04-27-2923 10900610 07.03.2017 07.03.2022 07.03.2022 29.02.2020 16.03.2016
AHMAGIĆ FIKRET 985 TA-281383 2 19.09.2019 02.10.2020 04-27-14275 10901231 26.06.2018 15.09.2022 15.09.2022 23.05.2020 30.05.2019
AHMEDBEGOVIĆ SABAHUDIN 1015 TA-325022 341 20.06.2019 22.06.2020 04-27-9605 10901158 17.04.2018 23.06.2021 23.06.2021 29.03.2020 01.04.2019
AHMETHODŽIĆ NEDŽAD 1293 TA-048357 822 30.09.2019 25.06.2020 04-27-14364 10901782 30.09.2019 25.06.2020 25.06.2020 18.09.2024 30.09.2019
AHMETHODŽIĆ SENAD 3218 TA-930867 401 13.08.2019 12.08.2020 04-27-12331 10900834 10.08.2017 10.08.2022 10.08.2022 15.06.2020 10.08.2017
AHMETOVIĆ ISAK 506 TA-036252 361 20.03.2019 21.03.2020 04-27-3713 10900963 20.11.2017 22.03.2022 22.03.2022 06.11.2020 11.11.2019
AHMETOVIĆ SAMIR 658 TA-325003 689 08.10.2019 09.10.2020 04-27-15297 10901016 16.01.2018 21.09.2022 21.09.2022 03.01.2021 24.01.2020
AJANOVIĆ ASAF 3284 TA-048749 590 30.01.2020 02.06.2020 04-23-368 10901914 30.01.2020 03.06.2024 03.06.2024 09.01.2022 30.01.2020
AJAZAJ ISMAIL 1227 TA-022780 3 14.01.2020 03.02.2021 04-23-546 10901394 05.11.2018 26.04.2023 26.04.2023 24.10.2021 05.11.2018
AJDINOVIĆ ALMIR 3039 TA-223347 99 21.01.2020 20.01.2021 04-23-919 10901463 11.01.2019 11.01.2024 11.01.2024 17.01.2021 21.01.2020
AJKUNIĆ EMIR 3288 TA-048760 602 25.06.2019 24.06.2020 04-27-8691 10901668 25.06.2019 25.06.2024 25.06.2024 03.06.2020 25.06.2019
ALAGIĆ AZIZ 1159 TA-862809 424 12.03.2019 14.03.2020 04-4-27-3328 10900615 08.03.2017 08.03.2022 08.03.2022 25.02.2020 21.02.2019
ALAGIĆ SENAD 736 TA-559445 464 21.11.2019 29.11.2020 04-27-17633 10900851 06.09.2017 06.09.2022 06.09.2022 08.11.2021 09.11.2018
ALETA ARMIN 3219 TA-045931 586 04.11.2019 03.11.2020 04-27-16688 10901633 31.05.2019 18.08.2022 18.08.2022 27.04.2022 31.05.2019
ALIĆ MIRSAD 699 TA-034325 539 12.03.2019 15.03.2020 04-27-3246 10901123 16.03.2018 16.01.2022 16.01.2022 12.03.2021 16.03.2018