Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Tepabašina

Zahtjev: 
"GRAKOP" d.o.o. Kiseljak
Općina: 
Centar
Ulica: 
Tepabašina
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice.
Period: 
01.06.2021 do 30.07.2021
Mapa lokacije: