Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Antuna Hangija i Dajanli Ibrahim bega

Zahtjev: 
Strabag d.o.o. Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Antuna Hangija i Dajanli Ibrahim bega
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Izvođenje radova na saobraćajnici i u pojasu saobraćajnice.
Period: 
15.09.2023 do 31.10.2023
Mapa lokacije: