Sjednica Skupštine KS: Fadil Imamović, Luca Zečirović i Rahmija Hodžić imenovani u Skupštinu KJKP „GRAS“

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj 41. radnoj sjednici, nakon iznesenih zastupničkih pitanja i podnešenih inicijativa, primili na znanje informacije KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća te Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za izvještajni period od prethodne do današnje sjednice.

Nakon što Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći nije dobio potrebnu zastupničku podršku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima sa dnevnog reda današnje sjednice uime predlagača povukao je premijer KS Adem Zolj.

Ni predloženi Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a o kojem je vođena duža rasprava, nije dobio potrebnu većinu zastupničkih glasova.

Zastupnici su podržali Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo te na taj način imenovali Fadila Imamovića za v.d. predsjednika te Lucu Zečirović i Rahmiju Hodžić za v.d. članove ovog upravljačkog tijela. Imenovanje je izvršeno na period od tri mjeseca, a nakon čega će biti pokrenuta konkursna procedura.

Nakon što je vođena objedinjena rasprava o programima rada i finansijskim planovima 12 ustanova kulture, zastupnici su podržali planirane ovogodišnje aktivnosti Narodnog pozorišta, Sarajevske filharmonije, Pozorišta mladih, Kamernog teatra ‘55, Sarajevskog ratnog teatra – SARTR, MES - Međunarodnog teatarskog festivala - Scena MESS, Muzeja Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Historijskog arhiva, Biblioteke Sarajevo, Muzeja „Alija Izetbegović“ te Centra za kulturu Kantona Sarajevo.

Na današnjoj sjednici zastupnici su, poslije vođene rasprave, dali saglasnost na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za ovu godinu.

Izvještaj o radu Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i Program rada ovog fonda za ovu godinu podržani su na današnjem skupštinskom zasjedanju.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina KS dobio je potrebnu zastupničku većinu, čime je u ovo vijeće imenovana Katica Zamboni, predstavnica italijanske nacionalne manjine.

Zastupnici nisu podržali Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za prošlu godinu.