Obustava saobraćaja na pružnom prelazu kod Energoinvesta

Obavještavamo građane da je dana 25.07.2019. godine sa početkom u 22,00h planirana sanacija pružnog prelaza kod Energoinvesta. Naime, zbog lošeg stanja tramvajske infrastrukture na spoju glavne gradske longitudinale i ulice Tvornička došlo je do pucanja asfalta uz šine. Planirano je da KJKP RAD d.o.o. izvrši uklanjanje postojećeg sloja asfalta kod pružnog prelaza, zatim će KJKP GRAS izvrši radove na saniranju asfaltnih šina, a potom će radnici KJKP RAD d.o.o. da izvrše ponovno asfaltiranje pružnog prelaza. Obzirom da trenutno ne postoji mogućnost kvalitetnog saniranja tramvajskih šina, radovi koji će se izvršiti su privremenog karaktera, a u martu 2020. godine planiran je početak rekonstrukcije kompletne tramvajske infrastrukture kada će biti urađeno i trajno rješavanje pružnog prelaza.

Za potrebe izvođenja navedenih radova će, u skladu sa Rješenjem minstarstva saobraćaja, biti u potpunosti obustavljen cestovni saobraćaj preko pružnog prelaza, a saobraćaj će se preusmjeravati na alternativne pravce, i to u periodu od 22,00 sati 25.07. do 07,
00 sati 26.07.2019. godine.