Privremena potpuna obustava saobraćaja ulicama: Anđelka Lazetića, Hadželi, Žunovačka, Igmanska, 5 April, Donji Hadžići, Kućice, Grivići - (Općina Hadžići)

Zahtjev: 
JU OŠ „6 mart“ Hadžići
Općina: 
Hadžići
Ulica: 
Anđelka Lazetića, Hadželi, Žunovačka, Igmanska, 5 April, Donji Hadžići, Kućice, Grivići - (Općina Hadžići)
Alternativni pravci: 
Razlog: 
Održavanje javne manifestacije „BICIKL U MOM GRADU“- biciklistička trka
Period: 
22.04.2018