Privremena potpuna obustava saobraćaja u Ulici Mula Mustafe Bašeskije (od raskrsnice sa Ulicom Pehlivanuša do raskrsnice sa Ulicom Niže banje)

Zahtjev: 
Služba Protokola Kantona Sarajevo
Ulica: 
Mula Mustafe Bašeskije
Alternativni pravci: 
Mula Mustafe Bašeskije – Pehlivanuša – Tina Ujevića – Dalmatinska
Mula Mustafe Bašeskije – Pehlivanuša – Josipa Štadlera – Vrbanjuša – Budakovići
Razlog: 
Obilježavanje godišnjice stradanja građana Sarajeva u Ulici Mula Mustafe Bašeskije
Period: 
05.02.2018
Mapa lokacije: