Privremena potpuna obustava saobraćaja u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Kaptol, Dalmatinska i Kulovića

Zahtjev: 
Grad Sarajevo
Općina: 
Centar
Ulica: 
Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Kaptol, Dalmatinska i Kulovića
Alternativni pravci: 
Telali – Brodac – Novi most kod “Vjećnice” – Obala Isa bega Isakovića
Sagardžije – Kračule – Brodac – Novi most kod “Vjećnice” – Obala Isa bega Isakovića
Mula Mustafe Bašeskije – Safet bega Bašagića – Mihrivode – Budakovići
Mula Mustafe Bašeskije – Logavina – Vrbanjuša - Budakovića
Mula Mustafe Bašeskije – Pehlivanuša – Petrakijina – Mehmed paše Sokolovića
Razlog: 
Organizacija programa Javnog dočeka Nove Godine – koncert grupe Crvena jabuka ispred Vječne vatre.
Period: 
01.01.2018 do 02.01.2018