Privremena potpuna obustava saobraćaja u Ulicama: Maršala Tita, Musala, Obala Kulina Bana, Telali, Bentbaša (od raskrsnice sa Ulicom Telali do raskrsnice sa Ulicom Nevjestina) i Mula Mustafe Bašeskije

Zahtjev: 
Sportski savez Kantona Sarajevo
Ulica: 
Maršala Tita, Musala, Obala Kulina Bana, Telali, Bentbaša (od raskrsnice sa Ulicom Telali do raskrsnice sa Ulicom Nevjestina) i Mula Mustafe Bašeskije
Razlog: 
Održavanje 19. međunarodne atletske trke "Vivicitta 2017"
Period: 
09.04.2017