Privremena potpuna obustava saobraćaja u ulicama Halid bega Hrasnice i 6. April

Zahtjev: 
Udruženje 4. Viteške motorizovane brigade
Ulica: 
Halid bega Hrasnice i 6. April
Alternativni pravci: 
Put Famosa - Ahmeda Bošnjaka - Stari i obratno
Saobraćajnice unutar naselja "Hrasnica"
Razlog: 
Obilježavanje godišnjice formiranja 4. Viteške motorizovane brigade
Period: 
28.07.2020 do 29.07.2020
Mapa lokacije: