Privremena izmjena režima saobraćaja u zoni raskrsnice ulica Hrasnička cesta - Umihana Ćuvidina - Seada Bublina

Zahtjev: 
Mevludin comerc d.o.o. Sarajevo
Ulica: 
Hrasnička cesta - Umihana Ćuvidina - Seada Bublina
Alternativni pravci: 
Hrasnička cesta - Igmanska cesta - Igmanskih bataljona
Hrasnička cesta - Seada Bublina
Hrasnička cesta - Ibrahima hfz Riđanovića
Umihane Ćuvidine - Ahmeta Ljubunčića
Put Famosa - Igmanskih bataljona Igmanska cesta - Hrasnička cesta
Razlog: 
Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice.
Period: 
15.06.2018 do 15.08.2018
Mapa lokacije: